NAV - Fet

NAVs hovedoppgave er å bidra til at kommunens innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet. Mange av våre tjenester tilbys som selvbetjeningsløsninger som du finner på hjemmesiden, se lenke nederst på siden.

For avtale med veileder anbefaler vi at du tar kontakt på forhånd på
tlf. 55 55 33 33.

Enhetsleder:
Yvonne Bjønness
epost: nina.yvonne.bjonness@nav.no
tlf: 920 89 733