NAV Fet

NAVs hovedoppgave er å bidra til at kommunens innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet. Mange av våre tjenester tilbys som selvbetjeningsløsninger som du finner på www.nav.no. Som en konsekvens av mulighetene digital løsninger gir, begrenser NAV Fet sine åpningstider. Du vil fortsatt kunne få tak i våre tjenester via nav.no/dittnav eller på telefon 55 55 33 33. 
 

Det fysiske mottaket i Fet vil være åpent tirsdager og torsdager 12:00-14:00.

 

NAV Fet tilbyr følgende

  • Veiledning av arbeidssøkere
  • Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere
  • Arbeidsmarkedstiltak
  • Kvalifiseringsprogram til personer med behov for tett oppfølging og arbeidsrettede tiltak
  • Inntektssikring
  • Bostøtte fra Husbanken
  • Startlån fra Husbanken
  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (Økonomisk rådgivning gis også på telefon 800GJELD eller 80045353), herunder frivillig forvaltning.
  • Koordinering av flyktningetjenester i kommunen

Pensjon

For spørsmål om pensjon, ring NAV kontaktsenter for pensjon på tlf. 55 55 33 34.

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

NAV Fet, Kirkeveien 85
(Fet rådhus)
Tirsdag og torsdag: kl 12-14

Tlf.: 55 55 33 33

Priser og gebyrer