Nygård barnehage, avd. Dalen med toppkarakter i ny undersøkelse

Nygård barnehage, avd. Dalen fikk 4.9 av 5 da Utdanningsdirektoratet spurte norske foreldre om hvor fornøyde de er med barnehagen sin. Barnehagen hadde 100% deltakelse på foreldreundersøkelsen. Vi er utrolig stolte av dette resultatet, og takker foreldrene for at de tok seg tid til å svare på undersøkelsen.

203 barnehager fikk toppkarakterene 4,9 eller 5,0 da Utdanningsdirektoratet spurte norske foreldre om hvor fornøyde de er med barnehagen sin. Totalt 2661fra 280 kommuner har deltatt i undersøkelsen.

Av 203 barnehager som fikk toppkarakter er det kun 40 som er kommunale. Det var 6 kommunale barnehager som skåret 5, og 34 kommunale barnehager som skåret 4,9 av 203 barnehager.

Barnehage.no http://barnehage.no/forskning/2018/disse-203-barnehagene-er-foreldrene-mest-fornoyd-med/

Dalen skole bhg

Selvhjelp