Nygård barnehage, avd. Dalen med toppkarakter i ny undersøkelse

Nygård barnehage, avd. Dalen fikk 4.9 av 5 da Utdanningsdirektoratet spurte norske foreldre om hvor fornøyde de er med barnehagen sin. Barnehagen hadde 100% deltakelse på foreldreundersøkelsen. Vi er utrolig stolte av dette resultatet, og takker foreldrene for at de tok seg tid til å svare på undersøkelsen.

Dalen skole bhg

203 barnehager fikk toppkarakterene 4,9 eller 5,0 da Utdanningsdirektoratet spurte norske foreldre om hvor fornøyde de er med barnehagen sin. Totalt 2661fra 280 kommuner har deltatt i undersøkelsen.

Av 203 barnehager som fikk toppkarakter er det kun 40 som er kommunale. Det var 6 kommunale barnehager som skåret 5, og 34 kommunale barnehager som skåret 4,9 av 203 barnehager.

Barnehage.no http://barnehage.no/forskning/2018/disse-203-barnehagene-er-foreldrene-mest-fornoyd-med/

Tips en venn  Skriv ut