Nygård barnehage, avd. Dalen

Nygård barnehage, avd.Dalen ble åpnet høsten 2016 i lokalene til Dalen skole. Barnehagen har en flott beliggenhet i moderne, lyse og fine lokaler. Barnehagen har et eget avgrenset uteområde bak skolen, samt at de også benytter seg av skolens uteområder. Det finnes lekeapparater, ballbaner, et uteamfi og store friområder som barnehagen har tilgang til. 

Vi benytter oss også av en egen bålplass i uteområdet. Skolen har bibliotek,datarom,svømmehall og en flerbrukshall som barnehagen kan benytte seg av. Vi er opptatt av å yte service til barn og foreldre og vise stor grad av fleksibilitet. I samarbeid med engasjerte og stabile ansatte setter vi fokus på: Trygghet for banra og trivsel, lek og læring i en moderne barnehage.

På Nygård barnehage, avd. Dalen går det kun skolestartere. Det vil si de barna som går siste året i barnehagen før de skal begynne på skolen.