Nygård barnehage

Bilde av Nygård barnehage

Nygård er en liten og tradisjonsrik barnehage som vektlegger anerkjennelse og en lekende væremåte i et nært samspill med nærmiljøet og naturen.

Nygård barnehage finner du i et vakkert trehus fra 1900-tallet, beliggende i naturskjønne omgivelser på Gan i Fet kommune. Stort uteområde som grenser opp mot turområder og skog. Nygård barnehagen gir et tilbud til ca.18 barn i alderen 0-4 år.
Nygård er administrativt lagt under Dalen skole.

Nygård  barnehage ønsker å være ”lekende” og deltagende i barnas lek og gi det enkelte barn trygghet og omsorg. Vi vektlegger å møte barna med anerkjennelse og respekt – lytte til hva de sier, gjør og opplever.

Barnehagens satsningsområder for barnehageåret 2017/2018:
- sosial kompetanse
- språk
- lek

Kontakt oss

Nygård barnehage
Nygårdsveien 1, 1903 Gan
Tlf: 63 88 16 17

E-postadresse:
svein.gullerud@fet.kommune.no

kathrine.ulseth@fet.kommune.no