2014-10-01 Skole og SFO
2018-09-10 Eldrefesten 2018
2017-08-21 Friluftslivets uke
2017-01-10 Drømmestipendet
2018-08-24 Fysisk aktivitet
2018-04-13 Aksjon vårrydding
2018-01-10 Skiløyper
2017-12-12 Kulturprisen 2017
2017-11-22 Juletreffpunkt 60+
2017-11-07 Trygghetsuka
2017-01-24 Septikk-tømming
2017-01-18 Arbeid i Løykjelia
2017-01-13 Tur med Jan
2016-11-28 Veilys ute av drift
2016-11-01 Høstkonsert
2016-10-03 Pårørendeskolen