Frukt i is

Har du ønske om endring i dine helserelaterte vaner?

Friskliv Ung i Fet og Sørum

Friskliv Ung er et tilbud til foreldre/foresatte i barnefamilier som har ønske om eller behov for endring av sine helserelaterte levevaner. Friskliv U...
PC, Østersund-01

Digitalt løft på Østersund ungdomsskole

I løpet av det siste året har Østersund ungdomsskole arbeidet med å få til gode ordninger for PC-dekning til elevene. Målet har vært å gi alle elevene...
skolen

Østersund ungdomsskole

Visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling - faglig og sosialt.

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 97, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 50
ostersund.ungdomsskole@fet.kommune.no

Rektor:

Ann Harriet Olsen

Undervisningsinspektører:

8. trinn: Beate Aakervik

9. trinn: Sveinung Austefjord

10. trinn: Peder Alexander Olsen