Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Riddersand skole

Illustrasjon Riddersand skole

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 32/18, å sende forslag til detaljreguleringsplan 0203 R1804 Riddersand skole på høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i Kirkeveien i Fetsund, ca. 650 meter sør for rådhuset og ca. 2 km fra Fetsund togstasjon. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av Riddersand skole, og å sikre kulturminnet Ridderhaugen.

Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 28.11.2018 - 16.01.2019. Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund eller på e-post til postmottak@fet.kommune.no  innen 16.01.2019.