forside framsikt

Her finner du rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Rådmannen presenterte i kveld sitt forslag til budsjett for 2019. Her kan du se presentasjonen og selve budsjettforslaget i nettversjon.

Økonomi

Her finner du dokumenter som budsjett og handlingsplan, årsrapport, årsberetning og regnskap.