Rådmannens forslag til budsjett

Lillestrøm kommunes første budsjett bestemmes i kommunestyret 17. desember. Her er rådmannens forslag.
Tilsudd, penger

Årsrapport og årsberetning 2018

Rådmannen har utarbeidet regnskap med noter, samt årsrapport og årsberetning for 2018. Saken behandles av formannskapet 20. mai og kommunestyret 17. j...
forside framsikt

Her finner du Kommunestyrets vedtak: budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Her finner du budsjettet som kommunestyret vedtok, 10.desember 2018

Økonomi

Her finner du dokumenter som budsjett og handlingsplan, årsrapport, årsberetning og regnskap.