Tilsudd, penger

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2019

Kommunestyret vedtok i sitt møte 10. desember 2018 nye gebyrer og brukerbetalinger for 2019.
forside framsikt

Her finner du Kommunestyrets vedtak: budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Her finner du budsjettet som kommunestyret vedtok, 10.desember 2018

Økonomi

Her finner du dokumenter som budsjett og handlingsplan, årsrapport, årsberetning og regnskap.