Om Fet

Fet kommunes visjon er: "Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet." Kommunens verdier er åpenhet, respekt og ansvar.
Kommunen ligger sentralt i Akershus fylke, 30 km fra Oslo, ved Glommas utløp i Øyeren. Kommunen er en landkommune med litt over 11.000 innbyggere.

Kommunenavnet Fet kommer av det gammelnorske ordet "feet" som betyr "frodige sletter mot vann". Kommunen er lokalisert langs innsjøen Øyerens øst- og nordside, og Glommas utløp i Øyeren danner Nord-Europas største innlandsdelta. Deltaet er fredet og er erklært som naturreservat på grunn av sitt enestående plante- og dyreliv. Fet er en gammel fløterkommune. Fløtingen på Glomma ble nedlagt i 1985, men anlegget i Fetsund er fredet og er fra 1990 et offentlig museum - Fetsund lenser - som er vel verdt å besøke sammen med våtmarkssenteret.

Fet kommune byr på rike muligheter for naturopplevelser og friluftsliv både til vanns og til lands. De mest benyttede utfartsstedene er Gansvika og områdene rundt Hvalstjern. Fetsund Lensemuseum er den mest kjente turistattraksjonen i kommunen.