Om radon

Ofte besvarte spørsmål

 • Hva er radon?
  • Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.
 • Hvorfor er radon helsefarlig?
  • Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er.
 • Hvor kommer radongassen fra?
  • Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen.
 • Hvordan måles radon?
  • Mest aktuell målemetode er ved hjelp av sporfilm. En sporfilm må ligge i samme rom og på samme sted i måleperioden, minimum 2 måneder. Måleperioden er i vinterhalvåret, det vil si fra midten av oktober til midten av april. Sporfilmer kan du få tilsendt i posten, og du plasserer dem ut selv. Du trenger en sporfilm for hvert rom du ønsker å måle i. Siden du bør måle i minst to oppholdsrom i boligen din, trenger du minst to sporfilmer.
 • Foreligger det målinger av radonnivå på min bolig?
  • Kommunen har ikke oversikt over alle radonmålinger som er utført, men om du kontakter oss kan vi undersøke om vi har mottatt resultater for tidligere utførte målinger for din eiendom.
 • Kan kommunen måle radonnivået for meg?
  • Fetkommune tilbyr per i dag ikke måling av radon i private boliger eller virksomheter.
 • Jeg er ringt opp av et firma som tilbyr radonmåling. Hvordan forholder jeg meg til dette?
  • Vi anbefaler at du forholder deg slik du ville gjort ved tilbud om kjøp av andre varer eller tjenester og gjerne undersøker med flere firmaer for å sammenligne kvalitet og pris.
 • Hvem kan jeg kontakte for å få målt radonnivået?
  • Du finner tilbydere ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester.
 • Må jeg måle radon i boligen min?
  • Måling av radon er frivillig. Vi anbefaler likevel alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften.. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle.
 • Jeg leier bolig. Hvordan kan jeg få vite om radonnivået i boligen jeg leier?
  • Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.
 • Hva gjør jeg dersom jeg måler og får beskjed om at radonnivået i boligen min er for høyt?

Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig. Mer informasjon om tiltak mot radon i inneluft finner du hos Statens strålevern.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no