Omsorg

Alle som bor eller oppholder seg i en kommune har krav på nødvendig helsehjelp. Her finner du relevant informasjon om dette tema.

Tildelingskontoret i kommunen behandler søknader og tildeler tjenester innen helse, rus, psykiatri, tjenester for funksjonshemmede, hjemmetjenester og sykehjem. Alle søknader om tjenester innen disse områdene sendes direkte til Tildelingskontoret.
 

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Tildelingskontoret
e-post: tildelingskontoret@fet.kommune.no
Tlf.: 63 88 75 40