Omsorg

Alle som bor eller oppholder seg i en kommune har krav på nødvendig helsehjelp. Her finner du relevant informasjon om dette tema.

Tildelingskontoret i kommunen behandler søknader og tildeler tjenester innen helse, rus, psykiatri, tjenester for funksjonshemmede, hjemmetjenester og sykehjem. Alle søknader om tjenester innen disse områdene sendes direkte til Tildelingskontoret.
 

Kontakt oss

Tildelingskontoret
e-post: tildelingskontoret@fet.kommune.no
Tlf.: 63 88 75 40

Selvhjelp