Omsorg

Alle som bor eller oppholder seg i en kommune har krav på nødvendig helsehjelp. Her finner du relevant informasjon om dette tema.

Tildelingskontoret i kommunen behandler søknader og tildeler tjenester innen helse, rus, psykiatri, tjenester for funksjonshemmede, hjemmetjenester og sykehjem. Alle søknader om tjenester innen disse områdene sendes direkte til Tildelingskontoret.
 

2014-12-02 Nina Østnes
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut