Omsorgsleilighet - Sørli 2

Sørli 2 er et botilbud til personer som ikke kan klare seg i eget hjem på grunn av psykiske lidelser og har behov for døgnkontinuerlig oppfølging.

Aktuelle søkere i denne sammenheng er brukere som på grunn av sin psykiske lidelse har behov for spesiell oppfølging. Det er døgnkontinuerlig oppfølging på permanent basis, eller en periode på minimum 1 år.

Søkere må ha en diagnostisert lidelse, eller være utredet av spesialisthelsetjenesten.

For tildelingskriterier kan Tildelingskontoret kontaktes på telefon 63 88 75 40.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no