Oppfølging av gravide som ruser seg

Når Rusteamet får en melding om at en gravid kvinne ruser seg, skal de undersøke saken og sette i gang nødvendige hjelpetiltak og kontroller for å sikre et rusfritt svangerskap.

Rusteamet har ansvar for å koordinere hjelpetiltakene rundt den gravide frem til fødselen.

Tiltak                     

Tiltakene kan være oppfølging fra rusteamet eller samarbeid med

  • helsestasjon
  • fastlege
  • NAV
  • barnevernet
  • Det kan også innbefatte samarbeid med Avdeling for rus og avhengighet om en innleggelse til frivillig behandling på døgninstitusjon og nødvendig samarbeid med institusjonen under oppholdet. Brukeren skal følges opp både før, under og etter behandlingen.

    Dersom en ikke når frem med frivillige hjelpetiltak, kan Rusteamet fremme sak til Fylkesnemnda og begjære tilbakehold uten samtykke, for å skjerme fosteret fram til fødselen. Det betyr at den gravide rusmiddelavhengige legges inn på institusjon uten samtykke.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no