Oppmåling og delesak

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om delingstillatelse etter plan- og bygningsloven.

Landbrukseiendommer må i tillegg behandles etter jordloven.

Alle eiendomsoppmåling utføres av kommunens landmålere. Oppmåling rekvireres på egne skjema. 

 

Kontakt oss

Samfunn og næring, rådhuset
Kirkeveien 85

Tlf:. 63 88 61 00

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk