Oppstart av navnesak 2017 – Løken/Løykje i Fet kommune

Statens kartverket har iverksatt formell navnesak på navnet Løken / Løykje. Hensikten er fastsette offisiell skrivemåte der det foreligger flere skrivemåter på aktuelle navn.

I tillegg er det reist navnesak på noen avledete navneformer etter forskrift om stadnavn jf. § 8

Saken gjelder følgende navn (med varianter av skrivemåter):
Løken/Vestre Løken/Løykje/Vestre Løykje (gard 7)
Vestre Løken (bruk 7/1)
Løkenengen (bruk 7/2)
Løken/Løykje (navnegard 39 og 40)
 Nordre Løken/Nordre Løykje (gard 39)
Nordre Løken (bruk 39/1, 2, 3, 4 og 6)
Løkenengen (bruk 39/7)
Løken trafotomt (bruk 39/13)
Løkenhagen (bruk 39/14)
Løkengen III (bruk 39/28)
Løkenfeltet (bruk 39/37)
Løkenfeltet II (bruk 39/42)
Søndre Løken/Søndre Løykje (gard 40)
Søndre Løken (bruk 40/1, 2, 3 og 4)
Løken varde (steinrøys)
Løkenmåsan (myr)
Løkenåsen (ås)

Fet kommune har ansvar for å kunngjøre navnesaken og gjennomføre lokal høring jf. § 5 i lov om stadnavn. I den forbindelse har Fet kommune ved geodataavdelingen sent brev til grunneier som har rett til å uttale seg vedrørende skrivemåten på gårdsnavn og bruksnavn de har tilknytning til. Frist for høringsuttalelse er satt til 15 Februar.
Høringsuttalelsene sendes på mail til postmottak@fet.kommune.no
Eller pr post til Fet kommune, postboks 100. 1901 Fetsund
Lokale høringsuttalelse samordnes og sendes til Statens kartverket og Stedsnavntjenesten for endelig vedtak på offisiell skrivemåte.
Referanse saksn: 2013/493-14 Stedsnavntjenesten