PC, Østersund-01

Digitalt løft på Østersund ungdomsskole

I løpet av det siste året har Østersund ungdomsskole arbeidet med å få til gode ordninger for PC-dekning til elevene. Målet har vært å gi alle elevene...
skolen

Østersund ungdomsskole

Visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling - faglig og sosialt.

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 97, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 50
ostersund.ungdomsskole@fet.kommune.no

Rektor:

Ann Harriet Olsen

Undervisningsinspektører:

8. trinn: Sveinung Austefjord

9. trinn: Peder Alexander Olsen

10. trinn: Trine Kinn Vidste