Pårørendeskolen

Pårørendeskolen i Fet staret kurs for pårørende til personer med demens 13. oktober på Pålsetunet bo- og servicesenter, dagsenteret.

Pårørendeskolen i Fet starter kurs for pårørende til personer med demens 13.oktober på Pålsetunet bo- og servicesenter, dagsenteret.  Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet Påmeldingsfrist er satt til 10. oktober.

Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Fet er i regi av Hjemmetjenesten, dagsenteret og Pålsetunet bo- og servicesenter

Temaer på kurset

Kurset er lagt opp over 4 samlinger med følgende temaer:

  • Hva er demens?Ved sykehjemslege Solveig Torvund

  • Når atferden blir vanskelig å forstå. Ved spesialsykepleiere fra Alderspsykiatrisk poliklinikk.

  • Tilbud til personer med demens og deres pårørende ved Tildelingskontoret og dagsenteret

  • En pårørende forteller. Filmen Minner vises.

Praktiske opplysninger

Sted: Dagsenteret, Pålsetunet bo- og servicesenter     

Samlinger på følgende datoer: 13.oktober, 20.oktober, 27. oktober og 3. november

Påmeldingsfrist: 10 oktober    Kursavgift: 100… kr. per deltager (inkluderer kursmateriale og servering)

For nærmere opplysninger, kontakt:  Liv Sletta,  Telefon: 63 88 75 22 .  E-post:  liv.sletta@fet.kommune.no

Link til:

www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger

www.helsedir.no – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen 

www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 

 

2016-10-03 Nina Østnes
Tips en venn  Skriv ut