hjerte i sand

Fristen for å søke nye partnerskapsmidler til folkehelsetiltak er 10. juni 2019.

Partnerskap for folkehelse

Fet kommune utlyser i år en ekstra runde med partnerskapsmidler folkehelse, og det er nå mulig å søke tilskudd til folkehelsetiltak. Vi oppfordrer alle frivillige lag og foreninger, også velforeninger, om å søke til både små og store folkehelsetiltak.

Partnerskapsmidler for folkehelse skal bidra til å fremme helse og utjevne sosiale ulikheter i helse. Gjennom partnerskapsmidler ønsker kommunen å stimulere lokale aktører til innsats (tiltak/prosjekter) som retter seg mot psykisk helse, overvekt, tilrettelegging av nærmiljø og barn og unges oppvekstsvilkår. Dette kan gjøres gjennom blant annet fysisk aktivitet, tilrettelegging av nærmiljøet og opplysning om kosthold og ernæring.

Send inn en kortfattet søknad ved bruk av søknadsskjema.

Søknaden sendes innen 10. juni 2019 til:
Fet kommune v/ folkehelsekoordinator,
postboks 100,
1901 Fetsund

Eller; postmottak@fet.kommune.no

Merk søknaden med: Partnerskap folkehelsetiltak

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no