Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksnes opplæringssituasjon og behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Enhetsleder: Kjersti E. Heitun Jørgensen