Personal- og organisasjonsenheten

Enheten har overordnet ansvar for å ivareta og videreutvikle Fet kommunes personalpolitikk i samarbeid med kommunens øvrige enheter. I tillegg har enheten ansvar for kommunens overordnede HMS-system, gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger og bistand til enhetene innen fagfeltet.

 

Enhetsleder: Synnøve Haugland