Personal- og organisasjonsenheten

Enheten har overordnet ansvar for å ivareta og videreutvikle Fet kommunes personalpolitikk i samarbeid med kommunens øvrige enheter. I tillegg har enheten ansvar for kommunens overordnede HMS-system, gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger og bistand til enhetene innen fagfeltet.

 

Enhetsleder: Synnøve Haugland

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk