Personvernombud

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Som innbygger i kommunen skal du føle deg trygg på at dine personopplysninger beskyttes og at kommunen følger regelverket.

  Personvernombudet er en ressurs og rådgiver for kommunen og et kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.

  Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følger reglene om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
  • samarbeide med Datatilsynet.

  Fet, Skedsmo og Sørum kommuner har felles personvernombud.

  Navn: Kristina Sandbu Netland.
  Jobbtelefon: 66 93 81 96
  Epost: personvernombud@skedsmo.kommune.no

   

  Kriterier/vilkår

  Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et personvernombud.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste.

  Se Personvernforordningen artikkel 37, 38 og 39.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Henvendelser til vårt personvernombud
  Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til personvernombudet må dreie seg om kommunens behandling av dine personopplysninger eller behandling av personopplysninger generelt. Du kan for eksempel spørre oss om dine rettigheter eller om innsyn i egne personopplysninger.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontakt

  Fet, Skedsmo og Sørum kommuner har felles personvernombud.

  Navn: Kristina Sandbu Netland.
  Jobbtelefon: 66 93 81 96
  Epost: personvernombud@skedsmo.kommune.no

 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 24.10.2018 14:47

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)