Plankunngjøringer

På denne siden har man tilgang til både aktuelle og tidligere plankunngjøringer.
Illustrasjon planprogram

Fet kommune har fastsatt planprogram til Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Fet kommunestyre vedtok i møte den 11. desember, under sak 141/17, planprogram til Kommuneplanens arealdel for 2018 - 2030. Vedtaket var enstemmig.
Illustrasjon Smiehaugen

Vedtak av reguleringsplan 0203 R1505 "Smiehaugen"

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 11.12.2017 sak nr. 143/17 detaljreguleringsplan 0203 R...
Illustrasjon Nordlia

Vedtak av reguleringsplan 0102 R1112 "Boliger Nordlia"

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 11.12.2017 sak nr. 142/17 detaljreguleringsplan 0102 R...

Statusoppdatering for behandling av kommunedelplan for Rv. 22 - kryssing av Glomma

Statens vegvesen opplyser på henvendelse fra Fet kommune 20.11 at de siste avklaringene planlegges i uke 49.
Kommuneplan illustrasjon

Rullering av kommuneplanens arealdel

Fet kommunestyre vedtok i møte 19.06.2017 sak 69/17 å varsle oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2030 i henhold til pbl. ...