Plansaker (pbl kapittel 12)

Detaljregulering (pbl §§ 12-3, 12-10 og 12-11)

Behandlingsgebyr for detaljreguleringsplaner 2018 2019
Gebyr per sak 37.000 38.000
Inntil 5.000 m2, pr. m2 7,40 kr/m2  7,60 kr/m2
5.001 - 10.000 m2, pr. m2 5,90 kr/m2 6,10 kr/m2 
0Over 10.001 m2, pr. m2 4,10 kr/m2 4,20 kr/m2

I gebyret inngår utgifter til annonsering av offentlig ettersyn og vedtak.

Prinsippsaker (pbl § 12-11)

Ved forelegging av reguleringsspørsmål for det faste utvalg for plansaker, etter pbl 12-11, som ikke krever fullstendig planbehandling, skal det betales et fast saksbehandlingsgebyr uavhengig av planområdets størrelse eller kompleksitet.

Gebyr prinsippsaker 2018 2019
Gebyr per sak 22.500 23.000

Mindre endringer i vedtatt reguleringsplan (pbl § 12-14)

For omregulering og mindre endringer av vedtatte reguleringsplaner, kan enhetsleder for Samfunn og næring fastsette et lavere gebyr en det som gjelder for nye reguleringsplaner, forutsatt at omreguleringen/endringen medfører mindre arbeid enn om planområdet hadde vært uregulert.

 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter