Politikk og demokrati

Her finner du aktuell informasjon om det politiske liv i Fet kommune.
Fylkesmann, Rådmann og Ordfører

Fylkesmannen besøkte Fet

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.  Onsdag 25. ...
Ordfører John Harry Skoglund, avtroppende Rådmann Trine Wikstrøm og konstituert rådmann Ingrid Flesland

Vi takker av Trine som rådmann

I dag var det siste dag som fungerende rådmann for Trine Wikstrøm. Vi gjengir her ordfører John Harry Skoglunds avskjedstale.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger.

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon: 64 84 25 75 / 64 84 20 00

Klikk her for mer informasjon