Fylkesmann, Rådmann og Ordfører

Fylkesmannen besøkte Fet

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.  Onsdag 25. ...
Valglogo 2017

Stortingsvalg 2017

Her finner du alt du trenger å vite før høstens valg

Valgdagen for årets Stortingsvalg er fastsatt av Stortinget til mandag 11. september 2017. Fet kommunestyre vedtok i møte 31.10.2016, sak 122/16 at...
Ordfører John Harry Skoglund, avtroppende Rådmann Trine Wikstrøm og konstituert rådmann Ingrid Flesland

Vi takker av Trine som rådmann

I dag var det siste dag som fungerende rådmann for Trine Wikstrøm. Vi gjengir her ordfører John Harry Skoglunds avskjedstale.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00