Politikk og demokrati

Her finner du aktuell informasjon om det politiske liv i Fet kommune.

Vårt nettsted er koblet mot våre interne systemer slik at du vil finne informasjon om utvalg, møter, medlemmer, sakskart og saksinformasjon. Du vil får direkte tilgang til alle aktuelle dokumenter som ikke er tilgangsbeskyttet i henhold til lovgivningen.

Klikk på "Politisk møteplan m/saker" i menyen til venstre for å få tilgang til saker mm. knyttet til det enkelte møte!
 

Offentlighet

I følge Offentleglova er alle politiske saker i prinsippet åpne og tilgjengelige. Loven gir også noen unntak fra regelen, les i lenkene nederst på siden.


Kontaktperson i Fet kommune for registrering i styrevervregisteret:
Anniken Furø, e-post: anniken.cicilie.furo(a)fet.kommune.no

 

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00