Politiske partier i Fet

Parti med lenke Kontakt

Politiske partier i Fet med nettadresser (de partiene som har) og kontaktinformasjon

Fet Arbeiderparti Yngve Lofthus Teigen
Løken Terrasse 33, 1900 Fetsund
Tlf.: 971 10 143
yngvel@live.no
Fet Fremskrittsparti  Arild Ormstad Mossing
Furusetv. 14, Åkrene
2000 Lillestrøm
Tlf.: 901 27 596
amossing@online.no
Fet Høyre

Laila Gjestad,
Jahrenveien 4, 1900 Fetsund
Tlf.: 952 50 679
lhgjesta@online.no

Fet Kristelig Folkeparti Ingar Østerby,
Heggelia 9A, 1900 Fetsund
Tlf.: 951 88 019
ingar.oesterby@online.no
Fet Senterparti Thor Grosås
Tien gård, 1900 Fetsund
Tlf.: 952 60 052
thorgrosas@gmail.com
Fet Sosialistiske Venstreparti Kåre Steinsland
Nordlia 36, 1900 Fetsund
Tlf.: 934 99 568
kaa.steins@gmail.com
Fet Venstre

Roger Wangberg
Jahrenveien 22, 1900 Fetsund
Tlf.: 936 60 011
roger.wangberg@gmail.com

Miljøpartiet de Grønne Gabriel Kielland
Kirkeveien 142, 1900 Fetsund
Tlf.: 970 82 686
fet@mdg.no
Partiet De Kristne Gerd Jahr
Kirkeveien 131 E, 1900 Fetsund
Tlf.: 456 33 030
gerdjah@online.no

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00

Artikler og nyheter