Postkassetrim i Fet

Postkassetrim - logo

Det er satt opp 8 turpostkasser på ulike turmål rundt om i kommunen, så bli med på postkassetrim i Fet!
Her finner du brosjyren i PDF-format

Formålet er å få så mange som mulig ut i naturen. I brosjyren finner man turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad, og noen av turene er også tilrettelagt for barnevogn/rullestol.

Vi håper at dette kan bidra til å motivere innbyggerne i Fet til å benytte seg av lokale turmål i enda større grad, og komme seg ut i den fine naturen som bygda har å tilby. Postkassetrim er et samarbeid mellom frivillige og kommunen. De frivillige har satt opp postkassene, påtatt seg ansvaret med å holde oppsyn med dem, samt sørge for at bøkene blir erstattet når de blir fullskrevne.

Det er lagt ned mye arbeid i de fine turstiene, og vi ønsker å takke grunneiere, Bente Arnesen og STYRK for godt samarbeide

Årets postkassetrimmer!
I hver postkasse ligger det en bok hvor man skriver navn og mobilnummer når man besøker turmålet. Etter sesongen trekkes et navn fra hver postkassebok og av disse trekkes det tre personer som bli årets «Postkassetrimmer». Offentliggjøring og premiering finner sted under Fet kulturuke i uke 43.

Perioden for Postkassetrim er 1. mai - 1. oktober. Bøkene vil ligge i turpostkassene hele året, men det er kun innenfor denne perioden det vil bli foretatt trekning av premier. Mandag 1. mai er det mulig å få brosjyre, hvis man stikker innom Hvalstjern mellom kl. 10 og 14. Brosjyren vil også være tilgjengelig på Fet folkebibliotek, servicetorget på Rådhuset, hos Fet frivilligsentral og på kommunens hjemmeside.Her finner du brosjyren i PDF-format

Informasjon om de forskjellige turene finner dere hvis dere følger linken under.

God tur!

Kontakt oss

Kulturpaviljongen, Kirkeveien 139b, 1900 Fetsund
(Ved siden av Ridderhallen)

Tlf.: 63 88 61 00