Postkassetrim i Fet

Postkassetrim - logo

Ut på tur – aldri sur!
Det er satt opp 8 turpostkasser på ulike turmål rundt om i kommunen, så bli med på postkassetrim i Fet! Formålet er å få så mange som mulig ut i naturen. I denne brosjyren finner man turer av forskjellig lengde og vanskelighetsgrad, og noen av turene er også tilrettelagt for barnevogn/rullestol. Vi håper at dette kan bidra til å motivere innbyggerne i Fet til å benytte seg av lokale turmål i enda større grad, og komme seg ut i den fine naturen som bygda har å tilby.

Samarbeidspartnere
Postkassetrim er et samarbeid mellom frivillige og kommunen. De frivillige har satt opp postkassene, påtatt seg ansvaret med å holde oppsyn med dem, samt sørge for at bøkene blir erstattet når de blir fullskrevne.
Det er lagt ned mye arbeid i de fine turstiene, og vi ønsker å takke grunneiere, Bente Arnesen og STYRK for godt samarbeide.

Årets «Postkassetrimmer» - kriterier

I hver postkasse ligger det en bok hvor man skriver navn og mobilnummer når man besøker turmålet. Etter sesongen trekkes et navn fra hver postkassebok og av disse trekkes det tre personer som bli årets «Postkassetrimmer». Offentliggjøring og premiering finner sted under Fet kulturuke i uke 43.

Perioden for Postkassetrim er 1. mai - 1. oktober. Bøkene vil ligge i turpostkassene hele året, men det er kun innenfor denne perioden det vil bli foretatt trekning av premier. 

Annet
Det er mulig å kjøpe eget turkart (orienteringskart) for Rovenstien-Bjønnehiet, Minjarudkollen og Turkart Fetmarka utgitt av Fet O-lag. Utsalgssteder er Casa Fetsund, Joker Gan og Fet bibliotek. Brosjyren er tilgjengelig på servicetorget, biblioteket, kulturkontoret, butikker og samlingssteder i kommunen.
Husk å følge parkeringsanvisninger som er gitt på de ulike turene, og ta med søpla hjem.
Kontakt for Postkassetrim i Fet: Fet kommune, Servicetorget t. 63 88 61 00.

Vi ønsker alle en riktig god tur!

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00