Private barnehager

group-school-kids-2249563.jpg

Det er 4 ordinære private barnehager, 1 private familiebarnehager og 1 privat åpen barnehage i kommunen.

I Fet kommune er det fire ordinære private barnehager. Disse er Sommerly barnehage, Fetsund barnehage, Nerdrumshagen barnehage og Læringsverkstedet Østersund Idrettsbarnehage.

Det er også en private familiebarnehager,  Engebakken familiebarnehage som driftes i lokaler i privat hjem.

Kringen Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud for barn fra 0-6 år i følge med en voksen. Tilbudet er åpnent tirsdag, onsdag og torsdag og det er ikke nødvendig med påmelding.

Se for øvrig barnehagenes hjemmesider.

Fet kommune har et godt samarbeid med alle de private barnehagene. Kommunen er også ansvarlig for å utbetale driftstilskudd til private barnehager.