Prøveresultatene for årets prøvetaking av badevann er klare

Heiavannet

Det er tatt prøver av badevannet på fire av badeplassene i kommunen -  Gansvika, Hvalstjern, Varsjøen og Heiavannet. Resultatene viser at badevannene tilfredsstiller kravene til god badevannskvalitet.