Det innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus, og psykisk helse for barn og unge.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastle...
Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse, 10 oktober

Verdensdagen for psykisk helse markeres i år med et arrangement på Herredshuset. Tema er i år "raushet". Kom for en prat, en kopp kaffe, for å høre, f...

Ingen lovbrudd, ingen merknader!

Fylkesmannen har gjennomført (gjennomførte i mars) tilsyn i Fet kommune. Tilsynet handlet om kommunale tjenester til voksne personer med rusmiddelprob...

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no