Psykisk helse og familiestøtte flytter

Psykiske helsetjenester til barn og unge i Sørum, Fet og Skedsmo samorganiseres i Psykisk helse og familiestøtte fra 01.01.2020. Tjenestene samlokalis...

Det innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus, og psykisk helse for barn og unge.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastle...

Psykisk helsetjeneste til barne og unge

Fet kommune har tilbud om psykiske helsetjenester til barn og unge under 20 år.

Familieterapeut

Familieterapeuten gir tilbud til barn, unge og deres familier som trenger å prate om vanskelig forhold i familien.

Psykolog i Fet kommune

Tilbudet er et lavterskeltilbud til  barn, unge og foreldre i Fet kommune. Det ligger under helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no