Psykisk helsetjeneste til barne og unge

Fet kommune har tilbud om psykiske helsetjenester til barn og unge under 20 år.

Familieterapeuten for familiesamtaler og utfordringer for hele familien.

Psykolog for samtaler og/eller utredning før henvsining videre til Barne- og ungdomspsykistrisk poliklinikk.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no