Psykisk helsetjeneste voksne - over 18 år

Du får tjenester til de utfordringene dine psykiske vansker gir deg. Dine ressurser og behov er utgangspunkt for tjenestene.

Målet med tjenesten er å gi voksne mennesker med psykiske vansker nødvendig og forsvarlig helsehjelp (jf. Helse- og omsorgsloven).

Tjenesten skal bidra til bedre funksjonsevne og hverdagsmestring, forebygge kriser og gi økt livskvalitet for personer med ulike psykiske vansker.

Vi tilbyr:

  • Hjelp til å finne fram ressurser og mestringsstrategier
  • Kurs i depresjonsmestring
  • Kurs i angstmestring
  • Kurs i mestring av belastninger
  • Behandling og støttesamtaler
  • Bistand til å strukturere og mestre hverdagen
  • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av Individuell Plan (IP)
  • Tilrettelegging for meningsfulle aktiviteter og sosial nettverk.

For tildelingskriterier kan Tildelingskontoret kontaktes på telefon 63 88 75 40.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no