Psykolog i Fet kommune

Tilbudet er et lavterskeltilbud til  barn, unge og foreldre i Fet kommune. Det ligger under helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Tilbudet består av samtaler med enkeltpersoner, par og familier i forhold til utforringer med psykisk helse.

  • Utredende/vurderende samtaler.
  • Korttidsbehandling.
  • Viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten.
  • Foreldreveiledning.
  • Veiledning til samarbeidende instanser så som barnehage, skole og andre.
  • Aktiv fagperson i det tverrfaglige samarbeidet.
  • Psykisk helsefremmende arbeid rettet mot barn, unge og familier i kommunen.
  • Gruppetilbud sammen med helsesøstser, familieterapeut, skole og andre.

Psykologen samarbeider nært med familieterapeut på helsestasjon.

Ønsker du kontakt med psykolog, tar du kontakt med helsesøster som er ansvarlig for barnet/ungdommen på helsestasjon/skolen

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no