Psykososialt kriseteam i Fet kommune

Ved kriser/ulykker kan kriseteamet nåes via legevakt telefon 116117.

Ved kriser/ulykker på dagtid kan kriseteamet nåes via legevakt telefon 116117.

Kriseteamet kan rekvireres av legevakten.

Kriseteamet er et overordnet team som består av helsetjenesten, hjemmetjenesten, barneverntjenesten, NAV, politi og prest.

Teamet trer i kraft ved:

  • ulykker som er så omfattende at det er behov for koordinerte tjenester i en akuttfase.

  • Hendelser/situasjoner som er av en slik art at organisasjonens ordinære evne til å mestre situasjonen ikke er tilstrekkelig.

  • Traumatiske kriser der det er tap av liv, eller hendelser som inneholder trussel om tap av liv.

     

    Kriseteamet jobber inntil ordinær tjeneste er på plass og kan ta over.

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no