Purringer fra Fet kommune

Alle purringer fra Fet kommune vil sendes ut fra Nedre Romerike Kemnerkontor.

Kontaktinformasjon:

Nedre Romerike Kemnerkontor

Telefon 66 93 80 20

E-post kemneren@skedsmo.kommune.no

BESØKSADRESSE
Rådhuset,
Jonas Lies gate 18
2000 Lillestrøm

POSTADRESSE
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Kontakt oss

Økonomienheten, rådhuset
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf 63 88 61 00