Rådgivende folkeavstemning - stemmesteder og stemmetid

Fet valgstyre har fastsatt stemmetiden i valglokalene slik:

Mandag 30. mai 2016 kl. 09.00-21.00.
 

Valgkretser

Garderåsen
Hovinhøgda
Roven
Jahren
Dalen
Enebakkneset
 

Se kartet over kretser i vedlegget via lenka under her.

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00

Artikler og nyheter