Karriereveiledning

Siden vil bli oppdatert i løpet av skoleåret, etter foreldremøtene etc.

Felles informasjon for alle trinn

«2019-2020. Velkommen til elever og foresatte på 9. og 10. trinn, Utdanningstorg 21. november kl. 19.00»

2019 2020 Plakat Utdanningstorget 21. november.pdf

Info - Utdanningstorget 2019-2.pdf

Utstillere og samarbeidspartnere 2019 - 2.pdf

2019 2020 tidsplan Østersund 8, 9 og 10 trinn justert 23 sept 2019.pdf

Ny tilbudsstruktur og nye læreplaner på yrkesfag fra 2020 – 2021

NB! Eksamenskarakterene teller som egne karakterer ved utregning av karaktersnitt. Ikke gjennomsnittet av standpunkt og eksamen i faget.

 

Forskjellen på yrkesfag og studiekompetanse

8. trinn 2019 - 2020

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 97, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 50
ostersund.ungdomsskole@fet.kommune.no

Rektor:

Ann Harriet Olsen

Undervisningsinspektører:

8. trinn: Beate Aakervik

9. trinn: Sveinung Austefjord

10. trinn: Peder Alexander Olsen