Rådmannskontoret

Rådmann: Lars Uglem
Kommunalsjef: Stein A. Røssaak
Kommunalsjef: Ingrid Flesland
Kommunalsjef: Morten Nårstad

Rådmann og kommunalsjefer skal først og fremst ivareta overordnet planlegging og strategiutvikling, betjene folkevalgte organer med beslutningsgrunnlag og gjennomføre vedtak.

For enhetene er rådmannsgruppen først og fremst et koordinerende ledd og ivaretar overordnet styring, rapportering og oppfølging. Fagansvaret ligger i enhetene. Visjon, satsingsområder og tiltak kan leses i kommuneplan og årlige budsjett- og handlingsplaner.
 

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk