Rådmannskontoret

Rådmann: Lars Uglem
Kommunalsjef: Stein A. Røssaak
Kommunalsjef: Ingrid Flesland
Kommunalsjef: Morten Nårstad

Rådmann og kommunalsjefer skal først og fremst ivareta overordnet planlegging og strategiutvikling, betjene folkevalgte organer med beslutningsgrunnlag og gjennomføre vedtak.

For enhetene er rådmannsgruppen først og fremst et koordinerende ledd og ivaretar overordnet styring, rapportering og oppfølging. Fagansvaret ligger i enhetene. Visjon, satsingsområder og tiltak kan leses i kommuneplan og årlige budsjett- og handlingsplaner.