Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Helserisiko:

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Kilde til radon:

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen

Måleenhet:

For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Tidligere utførte målinger og type grunnforhold kan gi indikasjoner på sannsynlighet for radonforekomster. Det er likevel umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene.

Hvordan måle radonkonsentrasjon:

Det finnes ingen offentlig godkjenningsordning for firmaer som selger målinger. Det foreligger for tiden heller ingen avtale mellom et særskilt firma og Sørum kommune. Vi anbefaler at du undersøker med flere firmaer, blant annet for å sammenligne kvalitet og pris. Dette kan særlig være verdt å huske på i forbindelse med tilbud om radonmåling framsatt gjennom telefonsalg. Siden sporfilmer kan sendes i posten, er det ikke så viktig hvor firmaet du bestiller fra er lokalisert.

Radonmåling:

Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre for radon i boliger. Når du bestiller en måling fra et firma, anbefaler vi at du forsikrer deg om at de følger måleprosedyren. For utleieboliger som er omfattet av krav i strålevernforskriften, vil en måling utført etter prosedyren kunne brukes som dokumentasjon på radonnivået. For boliger ellers er prosedyren å anse som en anbefaling. Radonkonsentrasjon i luft måles i enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3

Mest aktuell målemetode er ved hjelp av sporfilm. En sporfilm må ligge i samme rom og på samme sted i måleperioden, minimum 2 måneder. Typisk koster to sporfilmer 500-1000 kroner, men prisene varierer. Sporfilmer kan du få tilsendt i posten, og du plasserer dem ut selv. Du trenger en sporfilm for hvert rom du ønsker å måle i. Siden du bør måle i minst to oppholdsrom i boligen din, trenger du minst to sporfilmer.

Når Måleperioden er i vinterhalvåret, fra midten av oktober til midten av april.

Etter at målingen er gjennomført, sender du sporfilmene tilbake til firmaet du kjøpte dem av. Når filmene er analysert, får du en målerapport med resultater og utregnede årsmiddelverdier. Målerapporten er dokumentasjon på målingen. Laboratoriet som analyserer sporfilmene, er ansvarlig for kvalitetssikring av målingen.

 

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no