Barn i barnehage

Redusert betaling og gratis kjernetid i barnehage barnehageåret 2018/2019

Fra 1. januar 2018 er maksimumsprisen for barnehagebetaling 2910 kroner pr måned. De som har hatt moderasjon inneværende barnehageår må søke på nytt.

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

  • Ingen skal betale mer enn maksimalt 6 % av samlet inntekt for barnehageplass for et barn
  • Barn over 3 år i familier/husholdninger med inntekt under 533 500 kr har rett til gratis kjernetid på 20 timer per uke.

Begge ordningene forutsetter at foreldrene søker til kommunen.

Om dere kommer under en av ordningene er det viktig at dere søker til kommunen snarest. Vedtak fattes ikke med tilbakevirkende virkning og gjelder for et barnehageår av gangen. Dette betyr at de som har hatt moderasjon inneværende barnehageår må søke på nytt.

Tips en venn  Skriv ut