Refleksutdeling på Riddersand

Refleksdag, FAU Riddersand

I forbindelse med Refleksens dag har FAU på Riddersand sin trafikkgruppe, skaffet reflekser til elevene gjennom støtte fra Trøgstad sparebank. Torsdag 18.oktober fikk alle elevene sine reflekser utdelt. Vi gleder oss over at mange barn nå er enda tryggere på sin skolevei, når vi går mot mørkere tider.

Refleksdag, FAU Riddersand 1

Refleks redder liv. Her finner du flere ressurser til det å være trygg i trafikken

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Kirkeveien 149, Fetsund
Tlf.: 63 88 74 00
riddersand.skole@fet.kommune.no

Rektor: Wenche Richardsen                                                                                                                                                                                   Wenche.Richardsen@fet.kommune.no

Undervisningsinspektør: Anne-Grethe Fineidet
anne-grethe.fineidet@fet.kommune.no

SFO-leder/Undervisningsinspektør: Hege Therese Wahl
hege.therese.wahl@fet.kommune.no

Førstesekretær: Monica Larsen
monica.larsen@fet.kommune.no