Reglementer for folkevalgte

Her ligger lenker til eiermelding for Fet kommune, reglementer for kommunestyret, utvalgene, delegering til administrasjonen ved rådmann og reglement for godtgjøring.

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00