Regnskapsmessig overskudd på 8,6 millioner kroner i 2018

Regnskap 2018 fremkommer med et regnskapsmessig overskudd på 8,6 mill kroner.

I 2018 var det forutsatt disponert 5 millioner kroner av generelt disposisjonsfond for å balansere driftsbudsjettet. Resultatet i 2018 viser overskudd og det har av den grunn ikke vært nødvendig å bruke av disposisjonsfond.

Hovedårsaken til det positive resultatet er:
• Høyere inntekter fra skatt og rammetilskudd, 5,3 millioner kroner.
• Reduserte renteutgifter og økning generelle statstilskudd, 1 millioner kroner
• Besparelse og merinntekter innenfor kommunens enheter og rammeområder 7,3 millioner kroner

2019-03-13 Nils Johan Fosli
Tips en venn  Skriv ut