Rosenberg park illustrasjon

Reguleringsplan Rosenberg park 0103R1304

I medhold av plan- og bygningsloven nr. 71, §12-12, vedtok kommunestyret i møte den 22.06.15
under saksnr. 61/15, følgende reguleringsplan: Reguleringsplan Rosenberg Park 0103R1304 gnr./bnr. 21/16

Klagefrist

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Fet kommune innen 20.08. 2015. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Dersom overholdelse av fristen ikke er mulig, må dette meddeles kommunen skriftlig.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut