Reguleringsplaner

Oversikt over reguleringsplaner med kart og bestemmelser.

Alle vedtatte reguleringsplaner, planer under arbeid og opphevede planer. Linken "Vis info" helt til venstre gir tilgang til plandokumenter, slik som plankart og reguleringsbestemmelser. Linken "Vis kart" viser hvor planen ligger.