Reguleringsplaner

Oversikt over reguleringsplaner med kart og bestemmelser.

Alle vedtatte reguleringsplaner, planer under arbeid og opphevede planer. Linken "Vis info" helt til venstre gir tilgang til plandokumenter, slik som plankart og reguleringsbestemmelser. Linken "Vis kart" viser hvor planen ligger.

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk