Renovasjonsteknisk veileder

ROAF har utarbeidet en ny renovasjonsteknisk veileder

Veilederen er kun å finne digitalt på ROAF sin nettside. Dette for å sikre leseren at tilgjengelig versjon alltid er siste oppdaterte.

Veilederen er utarbeidet av enheten for nyetablering i ROAF og for å komme i kontakt med rådgiver i ROAF kan interesserte finne info her

Tips en venn  Skriv ut